Switch territory and language
Home » Verzekeringen » Werkgevers Aansprakelijkheid
Werkgevers Aansprakelijkheid

Werkgevers Aansprakelijkheid

Bedrijven die geen Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering hebben, zijn blootgesteld aan aanzienlijke financiele en juridische risico’s. Een Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering biedt bedrijven financiële bescherming in geval van een ongeval met een werknemer. Bovendien biedt deze verzekering de nodige zekerheid voor werknemers en laat de werkgever blijken dat het maatregelen heeft getroffen om de werknemers te beschermen en in geval van een ongeval financiële maatregelen kan treffen.

Onze verzekering omvat, maar is niet beperkt tot, dekking voor:

  • Loonderving/vervangend inkomen
  • Medische kosten voor letsel opgelopen tijdens werkuren
  • Letsel veroorzaakt door bewezen nalatigheid van de werkgever
  • Compensatie voor blijvend letsel
  • Uitkering aan nabestaanden van werknemers die overlijden tijdens het werk
  • Uitkering voor juridische kosten die worden aangegaan ter verdediging bij een vordering of rechtszaak

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO.

Vraag een offerte aan