Switch territory and language
Home » Over NAGICO » Sponsoring

Sponsoring

Sponsor- en donatiebeleid

Ons sponsorbeleid kent duidelijke richtlijnen over wat we wél en wat we niet kunnen ondersteunen als het gaat over sponsoring van bepaalde projecten en de betrokken organisaties. Lees onderstaande informatie alstublieft goed door voordat u een aanvraag tot sponsoring doet.

Sponsoring is ‘de betaling van een financiële vergoeding, dan wel in natura door een bedrijf in ruil voor bepaalde rechten op een activiteit, voorwerp, persoon of eigendom ten behoeve van wederzijds commercieel voordeel’.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, geen cadeau. Sponsoring is geen donatie met niets in ruil of een korting op normale goederen of diensten.

Wij zullen:

 • Alle sponsoraanvragen op open en consequente wijze overwegen en de aanvraag beoordelen aan de hand van onze criteria met betrekking tot sponsoring
 • Alleen sponsoraanvragen overwegen van organisaties waarvan producten, diensten en waarden aansluiten bij de strategische doelstellingen en waarden van NAGICO
 • Andere organisaties die betrokken zijn – als er meer dan één sponsor betrokken is – in onze overweging meenemen en dan in het bijzonder hoe de andere sponsors ‘passen’ bij NAGICO
 • Bewijzen nodig hebben betreffende het gebruik van het sponsorinkomen

Criteria sponsoring

Sponsorverzoeken worden beoordeeld aan de hand van vijf algemene criteria. Deze criteria zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat NAGICO sponsorrelaties aangaat die wederzijds voordeel bieden, zowel voor NAGICO als voor de ontvangende organisatie.

De criteria:

 1. Concrete voordelen in verband met het partnerschap
 2. Kansen om waarde op de ​​langere termijn te genereren
 3. Vermogen om gericht onze doelgroep te bereiken en relaties op te kunnen bouwen
 4. Positieve exposure van het merk NAGICO
 5. De potentie voor een duurzaam partnerschap op lange termijn

Niet in aanmerking komende activiteiten

Wij betreuren het dat we, gezien ons beleid, de volgende soorten activiteiten niet kunnen ondersteunen:

 • Sponsoring in combinatie met tabak of alcohol
 • Sponsoring in combinatie met autoracen, vechtsporten (boksen, Mixed Martial Arts, etc.) en gevaarlijke sporten gebaseerd op stunten/waaghalzerij
 • Sponsoring van politieke kandidaten, -partijen of pressiegroepen
 • Sponsoring van evenementen die in strijd zijn met de wetten die in ons land gehanteerd worden
 • Sponsoring van evenementen in gebieden waar NAGICO niet actief is
 • Sponsoring van een organisatie die in juridisch of financieel conflict is met NAGICO
 • Verzoeken van persoonlijke aard, die een individuele persoon of familie ten goede komen

Vereisten voor sponsoring

 • Het merk NAGICO dient geprofileert te worden in alle publicaties – dit omvat brochures, reclame, commercials, website, tentoonstellingsmaterialen, reclameborden, informatiepakketten, enz. – alle publicaties dienen vooraf door NAGICO goedgekeurd te worden
 • Het merk NAGICO dient geprofileert te worden in alle persberichten en media-activiteiten
 • Alle materialen, uitingen of rapporten die als onderdeel van het project worden geproduceerd dienen ter beschikking te worden gesteld aan NAGICO
 • Onze producten en diensten dienen gepromoot te worden. We verwachten ruimte om onze producten en diensten te promoten bij alle door ons gesponsorde evenementen
 • Beschikbaar stellen van gratis tickets aan het management en de medewerkers van NAGICO

Tijdspad

 • Verzoeken om sponsoring worden regelmatig beoordeeld. De verzoekende organisatie behoort binnen twee tot drie weken na ontvangst van het verzoek tot sponsoring van NAGICO bericht te krijgen. Wanneer extra informatie nodig is, zal NAGICO direct contact opnemen met de betreffende organisatie
 • De verzoekende organisatie dient 3 tot 6 weken tussen de overeenkomst tot sponsoring en de datum van het gesponsorde evenement toe te staan ​​om NAGICO tijd te gunnen haar deelname op passende wijze te plannen

Checklist

NAGICO dient in kennis gesteld te zijn van de volgende zaken om een besluit te kunnen nemen:

 • De titel van het evenement/het project waarvoor u sponsoring aanvraagt
 • De naam van uw organisatie
 • Uw naam en contactgegevens. Zorg ervoor dat er een actief telefoonnummer en e-mailadres is opgenomen, zodat we u kunnen bereiken
 • Vertel ons wanneer het gesponsorde evenement/project plaatsvindt of zal verschijnen
 • Een samenvatting van het evenement/project waarvoor u sponsoring aanvraagt
 • Maak duidelijk wat de doelstellingen van het evenement/project zijn en welke marktsegmenten (uw doelgroep(en)) ermee bereikt zullen worden. Als het evenement/project eerder heeft plaatsgevonden en u daarvan de nodige informatie beschikbaar heeft, laat het ons weten
 • Leg uit hoe u precies uw doelgroep wilt bereiken door middel van uw evenement/project
 • Vertel ons over de controles die u uit zult voeren om een ​​hoogwaardig gesponsord evenement/project te waarborgen
 • Hebt u een haalbaar tijdspad en een realistisch budget om het evenement/project te realiseren?
 • Wordt het evenement/project ondersteund door een goede marketing en PR, zodat er tevens voor gezorgd wordt dat de steun van NAGICO goed tot uiting komt?
 • De voordelen voor NAGICO; zorg ervoor dat de waarde van de sponsoring door NAGICO duidelijk naar voren komt
 • Wat zal onze investering opleveren als het gaat over public relations en merkbekendheid?
 • Uw marketing- en mediaplan
 • Geef in detail aan welke andere partners en sponsors betrokken zijn bij uw evenement/project
 • Vertel ons hoe u het succes van het evenement/project wilt evalueren

Nadat u een schriftelijk voorstel hebt opgesteld, kunt u het mailen naar: marketing@nagico.com