Switch territory and language
Home » Insurances » Collectieve Ziektekosten
Collectieve Ziektekosten

Collectieve Ziektekosten

Het aanbieden van collectieve ziektekostenverzekeringen kan bijdragen aan het bevorderen van een positieve werkomgeving voor u en uw medewerkers. Het kan een verhoogde moraal en werkethiek bevorderen, maar ook een sterker gevoel van veiligheid creëren, terwijl u uw rol als maatschappelijk verantwoord bedrijf vervult.

Werknemersvoordelen, zoals collectieve ziektekostenverzekeringen, alsmede levensverzekeringen kunnen de productiviteit verbeteren en u helpen om kwalitatief uitstekende medewerkers aan te trekken en te behouden. Het aantrekken van de juiste werknemers, het verminderen van het verloop van werknemers en het verbeteren van de productiviteit kan leiden tot meer winst! De voordelen van deze verzekering ten behoeve van uw medewerkers zijn groter dan de kosten.

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van onze collectieve verzekeringen zijn:

 • Ziekenhuisopname. Privékamer, gedeelde kamer en zaal
 • Huisarts- en specialistenconsultatie
 • Diagnostische kosten
 • Geneesmiddelen op recept
 • Aids of Aidsgerelateerde aandoeningen
 • Fysiotherapie & overige gezondheidszorg professionals
 • Preventieve en wellnessbehandelingen
 • Oogheelkunde
 • Tandheelkunde
 • Geestelijke gezondheidszorg en drugs- en alcoholgebruik
 • Orgaantransplantatie
 • Alternatieve geneeskunde (tot een beperkt aantal behandelingen of een maximale hoeveelheid)
 • Non-klinische specialistische zorg
 • Paramedische zorg
 • Medische hulpmiddelen en kunstmatige hulpmiddelen
 • Behandeling in een langdurige zorginstelling
 • Orthodontist
 • Geboorte en kraamzorg
 • Sterilisatie
 • Hospice
 • Thuishulp
 • Thuiszorg
 • Luchtambulance, 100% van R & C ‘Medisch Noodzakelijk’
 • Overzeese Accommodatie

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Collectieve Persoonlijke Ongevallenverzekering

NAGICO’s Collectieve Persoonlijke Ongevallenverzekering is een betaalbare vorm van een ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering in een. Het is ontworpen voor sportteams, scholen, werknemers, verenigingen en individuen. Bij ongevallen worden de medische kosten gedekt tot een bepaald maximum, evenals bij overlijden en invaliditeit.

Een aantal van de voordelen die aan deze verzekering biedt:

 • Werkgevers kunnen dekkingen voor vaste bedragen of veelvouden van salaris aanvragen
 • Werkgevers kunnen bagagekosten voor hun werknemers opnemen in de polis
 • Polissen voor verenigingen en scholenworden speciaal aangepast aan hun behoeften

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Collectieve Ernstige Ziekteverzekering

Kunt u garanderen dat uw werknemers altijd in goede gezondheid blijven en niet gediagnosticeerd worden met een ernstige ziekte? Helaas, zelfs als zij zich consequent houden aan een goed dieet en veel aan lichaamsbeweging doen, zijn er geen garanties. Mocht een dergelijke situatie ontstaan, zou uw werknemer dan over de nodige financiele middelen beschikken om te kunnen voorzien in de nodige middelen om comfortabel te kunnen blijven leven?

Onze Collectieve Ernstige Ziekteverzekering is een uitstekend hulpmiddel om voor u en uw medewerkers een positieve werkomgeving te bevorderen. Het kan leiden tot een hoger moraal en werkethiek, maar ook tot een sterker gevoel van veiligheid. De verzekering biedt een eenmalige uitkering als de verzekerde wordt gediagnosticeerd met een ernstige ziekte en deze overleeft.

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze verzekering zijn:

 • Minimale deelname leeftijd van 20 -65 jaar
 • Dekking loopt tot een maximale leeftijd van 70 jaar
 • Dekking varieert van $25k tot $250k per werknemer
 • Collectief maximaal $250K of op aanvraag

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen wanneer u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Collectieve Verzekeringen voor kleinere bedrijven

Waarom zouden alleen de middelgrote en grote organisaties profiteren van een collectieve ziektekostenverzekering? Wij hebben een grote ziektekostenverzekering voor kleine bedrijven gecreëerd!

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze verzekering zijn:

 • Voor kleine bedrijven bestaande uit 4 tot 15 personen
 • Deelname leeftijd 18-60 jaar
 • Verschillende dekkingen beschikbaar: $250k, $300k & $500k, inclusief tandheelkunde en oogheelkunde

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.