Switch territory and language
Home » Insurances » Zakelijk
Zakelijk

Zakelijk

Een Collectieve Verzekering is een jaarlijks te herzien verzekeringsproduct voor werknemers, leden van een vereniging of een organisatie. Bij NAGICO bieden wij de onderstaande collectieve verzekeringen aan:

 • Collectieve Overlijdensrisicoverzekeringen
 • Collectieve Begrafenisverzekering
 • Collectieve verzekering tegen inkomensverlies

Aangeboden dekking:

 • Vastgesteld bedrag
 • Verveelvoudiging van het jaarlijkse salaris (bijvoorbeeld: 2x of 3x het jaarsalaris)

In aanmerking komende  personen:

 • leeftijd 18-60 jaar
 • boven 60: lagere bedragen kunnen worden verzekerd tegen hetzelfde collectieve voordeel

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie.

Vraag een offerte aan

Collectieve Pensioenverzekering (Individueel)

Een Individuele Uitgestelde Annuïteiten Pensioenverzekering is een fiscaal goedgekeurd, uitgesteld annuïteitencontract waarmee werknemers en werkgevers individueel kunnen sparen voor hun pensioen.

 1. Alle werknemers onder de 70 jaar komen in aanmerking voor het afsluiten van deze pensioenverzekering
 2. Normale pensioenleeftijd is 60 jaar (55 tot 70 jaar is optioneel), afhankelijk van de lokale wetgeving
 3. Kapitaalfonds stijgt met reguliere premies, minus kosten voor administratie, een premieverzekering, plus rente Vrijwillige extra premies zijn toegestaan ​​en brengen geen extra kosten met zich mee
 4. De modale premie kan maandelijks worden betaald

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Collectieve Pensioenverzekering (EPIC)

Het Entity Pension Insurance Contract (EPIC) is een verzameling van fiscaal erkende uitgestelde annuïteiten om werknemers en werkgevers te laten sparen voor hun pensioen. (collectief pensioen)

 1. Alle werkgevers met werknemers onder de 70 jaar komen in aanmerking om deze verzekering af te sluiten
 2. Normale pensioenleeftijd is 60 jaar (55 tot 70 jaar is optioneel), afhankelijk van de lokale wetgeving
 3. Kapitaalfondsen van deelnemers stijgen met regelmatige premies, minus de kosten voor administratie, een premieverzekeraar, plus rente. Vrijwillige extra premies zijn toegestaan ​​en brengen geen extra kosten met zich mee
 4. De modale premie kan maandelijks worden betaald

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

NAGICO’s Brand & Uitgebreide Gevarenverzekering helpt uw belangrijkste bedrijfsmiddelen te beschermen tegen schade of verlies. Of u nu dekking nodig hebt voor gebouwen, inboedel of apparatuur, wij kunnen u helpen.

Naast brand krijgt u bescherming tegen:

 • Aardbevingen en orkanen
 • Overstromingen (van de zee)
 • Kwaadwillig toegebrachte schade/vandalisme
 • Explosies
 • Schade door voertuigen

Onze NAGICO vertegenwoordigers kunnen u helpen bij het bepalen van de dekking die het beste bij uw behoeften past, inclusief aanvullingen voor inbraak en bedrijfsonderbreking.

Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek één van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Operationele efficiëntie is cruciaal voor het genereren van winst. Onderbreking van machines kan uw bedrijf een halt toeroepen en de productiviteit en de winst beïnvloeden. Bescherm uw bedrijf tegen deze schade met NAGICO’s Bedrijfsmachines & Installatiesverzekering.

Dekking van deze verzekering omvat:

 • Schade aan machines en installaties.
 • Verwoesting van machines en installaties.

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om nu te profiteren.

Vraag een offerte aan

Uitgebreide Bedrijfswagens Verzekering

Bedrijfswagens zijn belangrijke activa voor elk bedrijf. NAGICO’s Uitgebreide Bedrijfswagens Verzekering zorgt voor continuïteit van de bedrijfsvoering na schade of verlies van een bedrijfsvoertuig door een ongeval. De aansprakelijkheidsoptie voor derden beschermt uw bedrijf tegen lichamelijk letsel en schadeclaims van derden. Weet u niet zeker welke optie het beste bij u past? Geen zorgen! Onze professionele risico adviseurs staan klaar om u te helpen.

Deze verzekering omvat dekking voor:

 • Schade bij aanrijdingen
 • Kwaadaardige acties/vandalisme
 • Voorruit schade
 • Aansprakelijkheid

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek één van onze intermediairs of NAGICO kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Elk bedrijf is blootgesteld aan risico’s. Ondanks de beste bedrijfsvoering en alle inspanningen van uw kant, is het onmogelijk om uw risico’s voor 100% uit te sluiten. De Commerciële All-Riskverzekering van NAGICO biedt dekking voor de kosten van het repareren of herbouwen van uw bedrijf in geval van schade.

De dekking omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende gevaren:

 • Gesprongen leidingen (wateroverlast)
 • Kosten voor het repareren of herbouwen van het bedrijfspand indien beschadigd
 • Vervanging van de voorraad of uitrusting indien beschadigd
 • Schade door omgevallen bomen.
 • Brand
 • Overstroming
 • Diefstal

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Heeft u wel eens gedacht aan de hoeveelheid inkomsten en winst die u kunt mislopen als gevolg van een bedrijfsonderbreking door een orkaan of brand? Bent u bereid om zelf het financiële tekort te dragen? In een periode van heropbouw en reparatie is het niet ‘business as usual’. Zal uw bedrijf kunnen overleven?

NAGICO’s Bedrijfsonderbrekingverzekering helpt uw resultaten te waarborgen terwijl u uw bedrijf herstelt. Deze verzekering dekt u voor onder meer:

 • Verlies van inkomsten/winst
 • Vermogen om lonen door te betalen
 • Vermogen om doorlopende uitgaven te betalen, zoals hypotheek, reclameactiviteiten en belastingen

Vergeet niet: u kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie.

Vraag een offerte aan

Als uw bedrijf met klanten of het publiek te maken heeft, biedt de aansprakelijkheidsverzekering u de bescherming die u nodig heeft. Het beschermt uw activa tegen aanspraken op eigendomsschade of lichamelijk letsel dat door derden wordt geleden, tijdens bezoek aan uw bedrijf, dan wel als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten.

Als iemand binnen uw bedrijfspand gewond raakt of eigendom van derden raakt beschadigd, terwijl u een dienst verricht, kunnen zij u verantwoordelijk stellen om de schade te vergoeden. De Aansprakelijkheidsverzekering kan kosten voor deze claims dekken en de juridische kosten en negatieve invloed op uw bedrijf minimaliseren.

Onze Bedrijfs Aansprakelijkheidsverzekering is standaard toegevoegd in onze specifieke bedrijfsverzekeringspakketten, omdat NAGICO het belang van het beschermen van uw levensonderhoud begrijpt.

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen wanneer u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Helaas is het een gegeven dat criminaliteitspreventie in elk bedrijfsplan moet worden opgenomen. Ondanks de beste beveiligingsmaatregelen zullen dieven alles doen om toegang te krijgen tot uw bedrijf; en soms slagen ze erin. NAGICO’s Inbraakverzekering zorgt voor dekking zodat uw bedrijf geen blijvende schade oploopt.

Dit zijn een aantal zaken die gedekt worden door deze verzekering:

 • Inboedel van de zaak
 • Goederen en voorraad
 • Waardepapieren in een kluis
 • Schade aan en in uw bedrijfspand

Bundel uw verzekeringspolissen bij NAGICO en bespaar geld. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

De veiligheid van een werkplek is een verantwoordelijkheid van de werkgever voor haar medewerkers. In sommige landen en in veel industrieën is dit geregeld door de wet. Ondanks het consequent uitvoeren van controles kunnen er ongelukken gebeuren. Bescherm uw bedrijf en medewerkers met onze Werknemerscompensatieverzekering.

Deze verzekering omvat dekking voor:

 • Loonderving/vervangend inkomen
 • Betaling van medische kosten bij letsel
 • Compensatie voor blijvend letsel
 • Uitkering aan nabestaanden van werknemers bij overlijden tijdens het werk

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren om direct te profiteren. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO.

Vraag een offerte aan

Vrachtverzekering

Of u nu regelmatig goederen vervoert of een verzekering nodig heeft om de levering van een enkel, hoogwaardig object te beschermen, NAGICO’s Vrachtverzekering biedt de nodige bescherming. Of uw zending nu via zee, lucht of land plaatsvindt, uw investering is veilig.

Dekking omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Retail goederen
 • Auto’s
 • Machines
 • Juwelen
 • Kunstwerken

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Maritieme Aansprakelijkheid

In de Cariben is varen op zee een manier van leven. Of het nu gaat om zaken of plezier, u heeft bescherming nodig voor eventuele ongelukken die kunnen optreden tijdens het gebruik van uw vaartuig. Met onze maritieme aansprakelijkheid verzekering bent u gedekt tegen aanspraken van derden met betrekking tot lichamelijk letsel of eigendomsschade.

NAGICO heeft een indrukwekkend geografisch bereik met vestigingen verspreid over 21 gebieden. Door dit netwerk zijn we altijd dichtbij en kunnen we snel reageren als er schade optreedt. Wacht niet! Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen wanneer u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Bedrijven die geen Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering hebben, zijn blootgesteld aan aanzienlijke financiele en juridische risico’s. Een Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering biedt bedrijven financiële bescherming in geval van een ongeval met een werknemer. Bovendien biedt deze verzekering de nodige zekerheid voor werknemers en laat de werkgever blijken dat het maatregelen heeft getroffen om de werknemers te beschermen en in geval van een ongeval financiële maatregelen kan treffen.

Onze verzekering omvat, maar is niet beperkt tot, dekking voor:

 • Loonderving/vervangend inkomen
 • Medische kosten voor letsel opgelopen tijdens werkuren
 • Letsel veroorzaakt door bewezen nalatigheid van de werkgever
 • Compensatie voor blijvend letsel
 • Uitkering aan nabestaanden van werknemers die overlijden tijdens het werk
 • Uitkering voor juridische kosten die worden aangegaan ter verdediging bij een vordering of rechtszaak

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO.

Vraag een offerte aan

Voor grote projecten is de uitgifte van obligaties een must. Obligaties worden meestal gevraagd door de partij die een aannemer in de arm neemt, om diens prestaties te waarborgen. Er zijn verschillende soorten obligaties, waaronder prestatie-obligaties, voorschot-obligaties, bod/inschrijvingsobligaties en retentie-obligaties. Wat voor soort obligatie u ook nodig heeft, NAGICO’s team van gekwalificeerde professionals staat voor u klaar om u met hun technische expertise te helpen.

Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek één van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie.

Vraag een offerte aan

Luchthaven Grondafhandelingen Aansprakelijkheid

Luchthavens zijn complexe organisaties en de aansprakelijkheidsrisico’s zijn talrijk. Uitgebreide dekking voor elk aspect van een luchthaven is een must. Bescherm uzelf tegen aansprakelijkheidrisico’s met de Luchthaven Grondafhandelingen Aansprakelijkheidsverzekering.

Wij zorgen voor dekking van de aansprakelijkheid, tijdens de grondafhandeling van uw vliegtuigen door agenten en onderaannemers. Enkele van de belangrijkste risico’s hebben betrekking op schoonmaak en onderhoud van cabines, catering, laden en lossen van bagage en goederen, passagiers services en werkzaamheden op het terrein.

Neem vandaag nog contact met ons op en laat onze intermediairs de ideale verzekering voor u opstellen.

Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om nu te profiteren.

Vraag een offerte aan

Bedrijfsvliegtuigen & Aansprakelijkheid

Of u nu ter recreatie of ten behoeve van uw bedrijf vliegt, u moet zichzelf beschermen tegen de vele risico’s die verbonden zijn aan luchtvaart en vliegtuigbezit, die ondanks de beste veiligheidsmaatregelen blijven gelden. Of u zich nu wilt beschermen tegen lichamelijk letsel of beschadiging van uw vliegtuig, of tegen lichamelijk letsel of schade van/aan derden, deze verzekering is voor u.

Onze Bedrijfsvliegtuigen & Aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor:

 • Aansprakelijkheid met betrekking tot letsel bij passagiers
 • Schade aan het vliegtuig, ontstaan in de hangar
 • Reparatie- en herstelkosten

Neem vandaag nog contact met ons op en laat onze vertegenwoordigers de ideale verzekering voor u samenstellen. Onthoud dat u geld kunt besparen wanneer u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om  direct te profiteren.

Maritieme Verzekering

Of u verzekeringsdekking nodig heeft voor een privéjacht, een veerboot of een charterboot, NAGICO biedt verzekeringen op maat, om u te beschermen tegen risico’s met en op zeeschepen en machines. Van enkele vaartuigen tot hele vloten, wij staan tot uw dienst.

Ons gekwalificeerde en ervaren team, ons krachtige netwerk en ons geavanceerde herverzekeringsprogramma maken NAGICO in staat om op effectieve wijze maritiem materieel, apparatuur, motoren en machines te verzekeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Schade aan eigendommen van derden als u schuldig bent
 • Overlijden of lichamelijk letsel
 • Schade aan uw vaartuig of verlies van uw vaartuig, door verzekerde gevaren
 • Persoonlijke effecten

NAGICO heeft een indrukwekkend geografisch bereik met vestigingen verspreid over 21 gebieden. Door dit netwerk zijn we altijd dichtbij en kunnen we snel reageren als er schade optreedt.

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Hoewel het runnen van uw eigen bedrijf bijzonder lonend kan zijn, zijn bepaalde uitdagingen onvermijdelijk. Er is altijd de mogelijkheid om een ​​fout te maken. Om deze reden is het belangrijk om uzelf en uw zaken te beschermen tegen de gevolgen van fouten, vergissingen en zakelijke nalatigheid.

De meeste professionals op het gebied van financiële diensten, design en ontwerp, wetgeving, boekhouding en geneeskunde zijn wettelijk verplicht om een vrijwaringsverzekering af te sluiten. Hoewel de wettelijke minimumlimieten van aansprakelijkheid voorgeschreven zijn, zullen onze NAGICO-vertegenwoordigers u graag helpen bij het bepalen van een passend niveau van dekking, om aan uw individuele behoeften te voldoen.

Sommige van de dekkingen van onze Zakelijke Vrijwaringsverzekering:

 • Onachtzaamheid tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden
 • Fouten en nalatigheden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden
 • Juridische kosten in verband met claims

U kunt geld besparen als u uw verzekeringen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

NAGICO’s All-Risk Bedrijfsgeld verzekering beschermt uw bedrijf tegen verlies van geld tijdens het vervoer ervan en op de bedrijfsvloer. U werkt hard voor uw geld, dus we willen u helpen het te beschermen.

Dekking van deze verzekering omvat:

 • Geldvervoer van of naar de bank
 • Geld binnen uw bedrijf tijdens kantooruren
 • Geld binnen uw bedrijf na kantooruren

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Het aanbieden van collectieve ziektekostenverzekeringen kan bijdragen aan het bevorderen van een positieve werkomgeving voor u en uw medewerkers. Het kan een verhoogde moraal en werkethiek bevorderen, maar ook een sterker gevoel van veiligheid creëren, terwijl u uw rol als maatschappelijk verantwoord bedrijf vervult.

Werknemersvoordelen, zoals collectieve ziektekostenverzekeringen, alsmede levensverzekeringen kunnen de productiviteit verbeteren en u helpen om kwalitatief uitstekende medewerkers aan te trekken en te behouden. Het aantrekken van de juiste werknemers, het verminderen van het verloop van werknemers en het verbeteren van de productiviteit kan leiden tot meer winst! De voordelen van deze verzekering ten behoeve van uw medewerkers zijn groter dan de kosten.

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van onze collectieve verzekeringen zijn:

 • Ziekenhuisopname. Privékamer, gedeelde kamer en zaal
 • Huisarts- en specialistenconsultatie
 • Diagnostische kosten
 • Geneesmiddelen op recept
 • Aids of Aidsgerelateerde aandoeningen
 • Fysiotherapie & overige gezondheidszorg professionals
 • Preventieve en wellnessbehandelingen
 • Oogheelkunde
 • Tandheelkunde
 • Geestelijke gezondheidszorg en drugs- en alcoholgebruik
 • Orgaantransplantatie
 • Alternatieve geneeskunde (tot een beperkt aantal behandelingen of een maximale hoeveelheid)
 • Non-klinische specialistische zorg
 • Paramedische zorg
 • Medische hulpmiddelen en kunstmatige hulpmiddelen
 • Behandeling in een langdurige zorginstelling
 • Orthodontist
 • Geboorte en kraamzorg
 • Sterilisatie
 • Hospice
 • Thuishulp
 • Thuiszorg
 • Luchtambulance, 100% van R & C ‘Medisch Noodzakelijk’
 • Overzeese Accommodatie

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Collectieve Persoonlijke Ongevallenverzekering

NAGICO’s Collectieve Persoonlijke Ongevallenverzekering is een betaalbare vorm van een ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering in een. Het is ontworpen voor sportteams, scholen, werknemers, verenigingen en individuen. Bij ongevallen worden de medische kosten gedekt tot een bepaald maximum, evenals bij overlijden en invaliditeit.

Een aantal van de voordelen die aan deze verzekering biedt:

 • Werkgevers kunnen dekkingen voor vaste bedragen of veelvouden van salaris aanvragen
 • Werkgevers kunnen bagagekosten voor hun werknemers opnemen in de polis
 • Polissen voor verenigingen en scholenworden speciaal aangepast aan hun behoeften

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Collectieve Ernstige Ziekteverzekering

Kunt u garanderen dat uw werknemers altijd in goede gezondheid blijven en niet gediagnosticeerd worden met een ernstige ziekte? Helaas, zelfs als zij zich consequent houden aan een goed dieet en veel aan lichaamsbeweging doen, zijn er geen garanties. Mocht een dergelijke situatie ontstaan, zou uw werknemer dan over de nodige financiele middelen beschikken om te kunnen voorzien in de nodige middelen om comfortabel te kunnen blijven leven?

Onze Collectieve Ernstige Ziekteverzekering is een uitstekend hulpmiddel om voor u en uw medewerkers een positieve werkomgeving te bevorderen. Het kan leiden tot een hoger moraal en werkethiek, maar ook tot een sterker gevoel van veiligheid. De verzekering biedt een eenmalige uitkering als de verzekerde wordt gediagnosticeerd met een ernstige ziekte en deze overleeft.

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze verzekering zijn:

 • Minimale deelname leeftijd van 20 -65 jaar
 • Dekking loopt tot een maximale leeftijd van 70 jaar
 • Dekking varieert van $25k tot $250k per werknemer
 • Collectief maximaal $250K of op aanvraag

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen wanneer u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Collectieve Verzekeringen voor kleinere bedrijven

Waarom zouden alleen de middelgrote en grote organisaties profiteren van een collectieve ziektekostenverzekering? Wij hebben een grote ziektekostenverzekering voor kleine bedrijven gecreëerd!

Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze verzekering zijn:

 • Voor kleine bedrijven bestaande uit 4 tot 15 personen
 • Deelname leeftijd 18-60 jaar
 • Verschillende dekkingen beschikbaar: $250k, $300k & $500k, inclusief tandheelkunde en oogheelkunde

Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO kantoren voor meer informatie. Onthoud dat u geld kunt besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag uw NAGICO-vertegenwoordiger voor meer informatie om direct te profiteren.

Medewerkers zijn een belangrijk ‘bedrijfsmiddel’ voor elke organisatie. Wij vertrouwen erop dat onze medewerkers onze strategieën ondersteunen en helpen onze doelstellingen te bereiken. Echter, zelfs met zorgvuldigheid, integriteitscreening en goed functionerende controlemechanismen, is het niet te garanderen dat alle medewerkers consequent en eerlijk in het belang van het bedrijf handelen.

Het is belangrijk om uw bedrijf in dit kader te beschermen tegen negatieve gevolgen voor de reputatie en het rendement. Met NAGICO’s Zakelijke Loyaliteitsverzekering kunt u uw bedrijf beschermen tegen oneerlijke werknemerspraktijken, die resulteren in:

 • Fraude
 • Diefstal
 • Verlies van geld
 • Verlies van eigendom

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek één van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om direct te profiteren.

Vraag een offerte aan

Ongeacht de aard van uw bedrijf lopen uw directeuren en medewerkers een significant risico wegens hun verantwoordelijkheden. Zij kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor een aantal zaken waaronder, maar niet beperkt tot, fouten in het oordeel, inbreuk op de wettelijke verplichting of het niet bekend maken van belangenconflicten.

De daaruit voortvloeiende vorderingen en juridische kosten zijn vaak zeer hoog. In de financiële dienstensector wordt de wetgeving steeds verder aangescherpt om naleving van regels te bevorderen. Als onderdeel van dit proces worden belangrijke financiële sancties gedefinieerd, niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren, met name bestuurders en medewerkers.

NAGICO’s Bestuurders en Medewerkers Aansprakelijkheidsverzekering stelt u in staat om toptalenten aan te trekken en te behouden door uw directeuren en medewerkers te beschermen. Wetgevende wijzigingen ter verbetering van de naleving, zoals hierboven vermeld, hebben de noodzaak van deze waarborgen vergroot. Onze aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en medewerkers wordt afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten, maar in basis omvat de verzekering dekking voor:

 • Schadevergoedingen
 • Juridische kosten

U kunt geld besparen als u uw verzekeringen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek een van onze intermediairs of NAGICO-kantoren om nu te profiteren.

Vraag een offerte aan

Een goede planning is cruciaal voor het succes van het werk van een aannemer. De Aannemers All-Risk Verzekering van NAGICO zorgt voor een uitstekende dekking van uw bezit, terwijl het nog in aanbouw is.

Dekking van deze verzekering omvat:

 • Schade aan de constructie tijdens de bouw
 • Letsel aan anderen tijdens de bouw
 • Schade aan materiaal
 • Het opruimen van puin na schade
 • Machines en gereedschappen
 • Uitstel van de start van een project
 • Vervoer en opslag buiten de bouwplaats
 • Machines en installaties van de aannemer
 • Honorarium aannemer

U kunt geld besparen als u uw verzekeringspolissen bundelt bij NAGICO. Vraag online een offerte aan, of bel of bezoek één van onze  intermediairs of NAGICO-kantoren om nu te profiteren.

Vraag een offerte aan